ISFE2012

Yli puolet suomalaisvanhemmista pelaa videopelejä lastensa kanssa

Lasten vanhempien merkitys pelaamisessa on kehittynyt myönteiseen suuntaan, sillä jopa 52 prosenttia aikuisista pelaa videopelejä lastensa kanssa.

keskiviikko 26. joulukuuta 2012
lapsetpelaa

Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry julkaisi Euroopan videopelimarkkinoita edustavan The Interactive Software Federation of Europen (ISFE) viimeisimmät tutkimustulokset.

"Raportin tuloksista löytyy monia positiivisesti yllättäviä asioita. Tutkimustulokset antavat tarkkaa tietoa pelaajien pelitavoista, perheen vaikutuksesta pelaamisessa, verkkopelaamisesta sekä PEGI-ikämerkintäjärjestelmästä", kommentoi FIGMAn toiminnanjohtaja Thomas Westerberg.

Tutkimuksen mukaan yli puolet (52 %) aikuisista pelaa videopelejä lastensa kanssa. Lisäksi jopa 62 prosenttia aikuisista uskoo videopelien opettavan tai kehittävän lastensa taitoja. Vain 18 prosenttia uskoi pelien vähentävän lasten oppimista.

Merkittäviin havaintoihin lukeutuu myös naispelaajien osuus koko pelaajakannassa. Lähes puolet (49 %) pelaajista on naisia, mikä on selvästi enemmän kuin yleisesti pelien suhteen on uskottu.

Pelejä pidetään toisinaan lasten ja nuorten harrastuksina. Pelaaminen on kuitenkin vahvasti aikuispainotteista. Tutkimustulokset nimittäin kertovat, että peräti 58 prosenttia pelaajista on yli 34-vuotiaita. Vastaavasti vain kahdeksan prosenttia pelaajista on alle 20-vuotiaita.

Pelaamisesta on tullut aiempaa yleisempi ajanviettotapa. Suomalaisista internetiä käyttävistä 16–64-vuotiaista jopa 60 prosenttia on pelannut jonkinlaisia pelejä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Jopa neljännes (25 %) käyttäjistä pelaa pelejä viikoittain.

Myös ikärajamerkintöjen osalta kehitys on ollut varsin myönteistä. 63 prosenttia tutkimukseen vastanneista tunnisti Suomessakin käytössä olevat PEGI-ikärajamerkinnät. Huikeat 89 prosenttia vastaajista piti merkintöjä myös hyödyllisinä. Vastaavasti peräti 82 prosenttia vastanneista piti merkintöjä selkeinä. Suurin osa (75 %) vastaajista koki, että PEGI-ikärajamerkintöjen pitäisi ulottua myös mobiilisovelluksiin ja sosiaalisen median peleihin, kuten Facebook-peleihin.

"Olemme iloisia saadessamme tuloksia laajalti ympäri Eurooppaa ja voimme verrata Suomen tilannetta muuhun Eurooppaan. Tulokset kertovat selkeästi kuinka peleistä ja pelaamisesta on tullut iso osa viihdekulttuuria", kommentoi FIGMAn toiminnanjohtaja Thomas Westerberg.

"Se myös kertoo oivallisesti pelien saatavuudesta eri laitteille ja alustoille viimeisten vuosien aikana. On erittäin myönteistä, että yli puolet ihmisistä tunnistaa PEGI-ikämerkinnät ja että suurin osa kokee ne helpoiksi ja hyödyllisiksi."

Ehkä sinua kiinnostaa...