Actaavastaan

Yli 2,4 miljoonaa allekirjoitti ACTA-vetoomuksen

Euroopan parlamentille on luovutettu vetoomus väärentämisenvastaista ACTA-kauppasopimusta vastaan. Vetoomuksen allekirjoitti yli 2,4 miljoonaa internetin käyttäjää. Allekirjoittajat pelkäävät, että sopimus on uhka vapaalle ja avoimelle internetille.

maanantai 5. maaliskuuta 2012 teksti Maija Vari. Kuva: © European Union 2012 EP/Pietro Naj-Oleari
acta

Allekirjoitusten suuri määrä hämmensi vastaanottajia.

Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen ACTAn (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) tarkoituksena on panna tekijänoikeuksia tehokkaammin toimeen kansainvälisellä tasolla. Se on kiistanalainen, koska kriitikot pelkäävät sen suosivan suuria yrityksiä kansalaisten kustannuksella, ja he uskovat, että sen soveltaminen internetissä on uhka ihmisten yksityisyydelle ja ihmisoikeuksille. ACTA ei voi tulla voimaan Euroopan unionissa ilman parlamentin hyväksyntää. Lisäksi kaikkien jäsenmaiden täytyy ratifioida sopimus.

Ensimmäiseksi valiokunta päättää, onko vetoomus hyväksyttävissä vai ei. Prosessi kestää yleensä yhdestä kahteen kuukautta. Erityistapauksissa asiaa voidaan käsitellä nopeutetussa aikataulussa. Vetoomus voidaan julistaa hylätyksi, jos se ei kuulu EU:n toimivaltaan. Siinä tapauksessa vetoomus ei johda toimiin.

Parlamentin vetoomusvaliokunta voi pyytää Euroopan komissiota tutkimaan asiaa tai asiasta voidaan myös tehdä parlamentin mietintö, josta äänestettäisiin täysistunnossa.

Ote vetoomuksesta: "Kaikille Euroopan parlamentin jäsenille: huolestuneina maailmankansalaisina pyydämme, että puolustatte vapaata ja avointa internetiä ja ette hyväksy väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA), joka tuhoaisi sen. Internet on tärkeä työkalu maailman eri puolilla oleville ihmisille ajatusten vaihtamista ja demokratian edistämistä varten. Pyydämme teitä osoittamaan todellista globaalia johtajuutta ja suojelemaan oikeuksiamme."

Vetoomus on Avaaz-järjestön organisoima. Avaazin sivuilla voi käydä allekirjoittamassa vetoomuksen. Tarkoitus on rikkoa kolmen miljoonan allekirjoittaneen raja ennen lopullisia EU-keskusteluja.

Linkki vetoomukseen Euroopan parlamentin sivusto

Ehkä sinua kiinnostaa...