etapaivalogo

Perjantaina jäädään kotiin

Suomen ympäristökeskus ja Microsoft Oy kumppaneineen järjestävät toisen Kansallisen etätyöpäivän perjantaina 21.9.2012. Viime syksynä kampanjaan osallistui yli 10 000 suomalaista ja lähes 200 organisaatiota. Tänä vuonna kampanjassa nostetaan esille etätyön pelisäännöt ja luottamus. Kampanjan suojelijana toimii työministeri Lauri Ihalainen.

maanantai 17. syyskuuta 2012
etapaiva

Uusi teknologia mahdollistaa etätyön tekemisen aiempaa helpommin. Muutosta tukevat myös uudenlainen johtaminen, mukautuvat työtilat ja ihmisten asenteiden muutos. Hyötyjinä ovat niin työnantajat, työntekijät kuin ympäristökin.

”Etätyö perustuu luottamukseen työnantajan ja työntekijän välillä. Kun tekniset valmiudet etätyön tekemiseen on rakennettu, myös käytännön pelisäännöistä kannattaa sopia avoimella keskustelulla esimiesten ja henkilöstön välillä”, Microsoft Oy:n henkilöstöjohtaja Tytti Bergman sanoo.

”Meillä jokaiseen palaveriin voi osallistua myös verkon kautta, kenellekään ei tulisi mieleen kyseenalaistaa kollegan työskentelyn tehokkuutta, jos tämä ei ole näköetäisyydellä. Läsnä voi olla mistä tahansa.”

Etätyö yleistyy myös valtionhallinnossa Myös valtionhallinnon henkilöstö on yhä kiinnostuneempi joustavista työnteon tavoista. Sopimuksia säännöllisestä etätyöstä tehdään koko ajan lisää ja esimiehiä kannustetaan luomaan mahdollisuuksia etätyölle tehtävissä, joihin se sopii.

"Joustavat työnteon tavat, mukaan lukien etätyö, edistävät tehokkuuden lisäksi työssä jaksamista. Myös työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen eri elämänvaiheissa onnistuu paremmin. Etätyöstä on jo paljon hyviä esimerkkejä olemassa, mutta vieläkin tarvitaan lisää tekoja asian tunnetuksi tekemiseksi", hallitusneuvos Tuija Wilska Valtion työmarkkinalaitoksesta sanoo.

Neljä faktaa etätyöstä:

Kampanja tuo esiin etätyön monet hyödyt Vuoden 2011 kampanjasta tehdyn kyselyn perusteella Kansalliseen etätyöpäivään osallistuneet yritykset ovat kokeneet ajasta ja paikasta riippumattoman työn lisäävän tuloksellisuutta, parantavan työssä jaksamista ja luovan työpaikoille myönteistä ilmapiiriä. Lisäksi työntekijät arvostavat työrauhaa, ajansäästöä ja mahdollisuutta rytmittää työ omien tarpeiden mukaan.

”Etätyö pitää mieltää yhdeksi ihan tavalliseksi työskentelytavaksi. Asiantuntijaorganisaatiossa se on erittäin kannatettavaa: etätyössä pystyy keskittymään ja työ on usein toimistossa tehtyä työtä tehokkaampaa”, kertoo yksi kampanjakyselyyn vastanneista.

”Etätyö vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työtyytyväisyyteen. Se ei ole hankalaa, kun käytännöt on kerran mietitty”, toteaa toinen vastaaja.

Mukana olleet organisaatiot perustelivat kampanjaosallistumistaan mm. hyvillä etätyökäytännöillä, ympäristönäkökulmilla sekä halulla edistää etätyötä omassa organisaatiossa ja laajemminkin.

Microsoftin tuore Eurooppa-tasoinen etätyötutkimus puolestaan kertoo, että 63 prosentilla etätyön sallivista suomalaisyrityksistä on kirjatut etätyökäytännöt ja 83 prosenttia yrityksistä hyväksyy etätyönteon. Samanaikaisesti 88 prosenttia vastanneista uskoo teknologian parantavan tiimityöskentelyä.

”Saamamme palaute kertoo selvästi, että tyytyväisimpiä työpaikoilla ollaan silloin, kun etätyö on hyvin suunniteltua ja organisoitua, pelisäännöt ovat selvät ja ne kohtelevat työntekijöitä tasapuolisesti”, kertoo kampanjavastaava Ulla Ala-Ketola Suomen ympäristökeskuksesta.

Tavoitteena osallistujien määrän tuplaus Viime syksynä järjestettyyn ensimmäiseen Kansalliseen etätyöpäivään osallistui 10 300 henkeä, joiden ansiosta Suomessa jäi ajamatta lähes 400 000 kilometriä työmatkoja, ruuhkissa istuttiin yli 8 000 tuntia vähemmän ja 50 tonnia hiilidioksidia jäi päästämättä taivaalle. Mikäli sama määrä ihmisiä etätyöskentelisi joka perjantai, Suomessa säästettäisiin vuosittain yli 18 miljoonaa työmatkakilometriä ja hiilidioksidipäästöt putoaisivat 2 360 tonnia.

"Tänä vuonna tavoitteenamme on saada tuplasti lisää etätyöpäivään osallistujia. Kampanjan saama palaute oli niin myönteistä, että uskomme ihmisten innostuvan mukaan. Kampanja puhuttelee sekä niitä, jotka tekevät etätöitä että niitä, joiden työhön se sopisi, mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet siihen mahdollisuutta", kampanjavastaava Terhi Jaakkola Microsoftilta sanoo.

Ehkä sinua kiinnostaa...