tomtomhdtraffic

Helsinkiläisautoilija haaskaa 57 tuntia vuodessa jonottamiseen

Navigointi- ja paikannustuotespesialisti TomTomin uusin ruuhkaindeksi listaa Euroopan ruuhkaisimmat kaupungit. Helsingissä ruuhka-aikaan puoli tuntia päivittäin matkustava työmatkalainen haaskaa elämästään 57 tuntia vuodessa jonottamiseen.

perjantai 19. lokakuuta 2012
ruuhkaindeksi

Aamuruuhkassa matka kestää Helsingissä 30 prosenttia kauemmin kuin ruuhkattomaan aikaan. Tämä tarkoittaa ajassa laskettuna tunnin työmatkalla 20 minuuttia. Iltaruuhka on vielä pahempi. Matka kestää jopa 38 prosenttia kauemmin eli tunnin työmatkalla miltei puoli tuntia ruuhkatonta aikaa kauemmin.

Helsinki on nyt Euroopan 48. ruuhkaisin kaupunki. Ruuhkaindeksi kattaa nyt 58 eurooppalaista suurkaupunkia ja tällä kertaa Euroopan ruuhkaisin kaupunki oli Istanbul. Siellä matka-aika oli keskimäärin 57 prosenttia pidempi ruuhka-aikaan. Aamun ruuhkaliikenteessä aikaa kuluu jopa 84 prosenttia kauemmin.

Euroopan kymmenen ruuhkaisinta kaupunkia olivat Istanbul (57 %), Varsova (45 %), Marseilles (42 %), Palermo (40 %), Rooma (34 %), Pariisi (34 %), Stuttgart (33 %), Bryssel (33 %), Hampuri (32 %) ja Tukholma (30 %). Tiedot kerättiin huhti-kesäkuussa 2012. Aiemmin Helsinki oli sijalla 23, mutta silloin indeksissä seurattiin vain 31 kaupunkia.

"Ruuhkaindeksi antaa tarkkaa ja puolueetonta tietoa niin julkiselle ja poliittiselle kuin myös yksityis- ja yrityssektorille ruuhkien tasosta asutetuilla alueilla", kommentoi Jukka Alhonen Suomen TomTomilta.

"Koska TomTomin liikennetiedot ovat niin tarkat, voimme paikantaa ongelmalliset ruuhkakohdat entistä tehokkaammin. Nämä tiedot yhdistettynä reaaliaikaisiin liikennetietoihin ja reititysteknologiaan mahdollistavat liikenteen ohjaamisen ruuhka-alueiden ohi, joka taas vähentää ruuhkien syntymistä kaupungeissa ja muilla asutetuilla alueilla."

TomTom Congestion Index (ruuhkaindeksi) on maailman tarkin ruuhkabarometri asutetuilla alueilla. Indeksi perustuu ainutlaatuisesti oikeisiin liikennetietoihin, joita saadaan tieverkkoa käyttävistä kulkuneuvoista. TomTomin liikennetietokanta käsittää yli kuusi biljoonaa mittaustulosta ja luku kasvaa viidellä miljardilla mittaustuloksella päivittäin. Kokonaisruuhkaprosentti kaikkien Euroopan kaupunkien liikenteestä analysoituna aikavälillä huhtikuusta toukokuuhun vuonna 2012 oli 23 prosenttia, joka on neljä prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana aikana.

Ruuhkaindeksin selvittämiseen käytettävät menetelmät perustuvat vertailuun, jossa ruuhkatuntien matka-aikoja verrataan ruuhkattomiin aikoihin. Näiden välinen ero ilmaistaan prosentuaalisena kasvuna matka-ajoissa. Indeksi huomioi vertailussaan niin ikään paikalliset tiet, valtaväylät kuin moottoritietkin. Kaikki kerätty tieto perustuu todellisiin gps-mittaustuloksiin.

Sen lisäksi, että kokonaisruuhkatilanteita mitataan yli 58 eurooppalaisessa kaupungissa, raportoinnit ottavat huomioon ruuhkatasojen vaihtelun eri vuorokauden aikoina ja eri viikonpäivinä. TomTom analysoi isoja, yli 800 000 asukkaan kaupunkeja. Lisäksi tiedonkeruussa on mukana valikoima muita pienemmän asukasluvun avainkaupunkeja, joiden alueellinen merkitys liikenneverkostolle on huomattava. Näiden kaupunkien huomioiminen vertailussa antaa tarkempaa tietoa ruuhkatasoista eri maiden osalta.

Yksilölliset kaupunkikohtaiset raportit antavat tarkempaa tietoa ruuhkista, kuten vaikkapa kertovat ruuhkaisimman päivän, työmatkalaisten aikaviiveet vuositasolla sekä ruuhkatasot pää- ja sivuteillä.

Ehkä sinua kiinnostaa...