maa-ja-kotitalousnaiset-logo

Somessa saa viihtyä

Maa- ja kotitalousnaisten Netti ohoi! -projektissa on opastettu maaseudun ikääntyville sosiaalisen median hyödyntämistä. Samalla on karttunut netinkäyttötaidot.

torstai 3. huhtikuuta 2014
maa-ja-kotitalousnaiset

Monet palvelut siirtyvät nettiin. Tilanne on ongelma etenkin ikääntyville, joilla ei ole taitoja tai mahdollisuuksia etsiä itse tietoa netistä. Palvelut eivät ole tasavertaisesti kaikkien saatavilla. Toisaalta netti tarjoaa myös sisältöä vapaa-aikaan – yhteydenpitoa ystäviin, harrastuksia ja tietoa.

Maa- ja kotitalousnaisten projektissa Netti ohoi! Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median käyttäjiksi on rohkaistu ikääntyviä käyttämään sosiaalisen median mahdollisuuksia. Ideana on ollut opettaa helppoja sovelluksia mukavan tekemisen kautta ja samalla on karttunut taidot ja rohkeus käyttää nettiä muullakin tavoin.

Projektissa on koulutettu Verkkoluotseja, jotka ovat toimineet vertaistukiohjaajina muille ikääntyville. Vertaistuki on osoittautunut hyväksi tavaksi opettaa ikääntyviä.

”Ensikertalaiselle on ehdottomasti parasta niin sanottu vieriopetus, asioiden toisto sekä mahdollisuus omaksua asioita omaan tahtiin”, toteaa eräs Verkkoluotsi.

Verkkoluotsit ovat toimineet kodeissa, kirjastoissa ja ikäihmisten kerhoissa. He ovat koonneet myös omia vertaistukiryhmiä niin nettiin kuin kotoisen kahvipöydän äärelle. Opastus itsessään on myös sosiaalinen tapahtuma.

”Parin ystäväni kanssa tavattiin keittiön pöydän ympärillä. Aiheena oli Facebookin profiilin luonti ja asetukset. Oli ihan hauskaa. Päätimme jatkaa ja kutsua pari lisää”, kertoo Verkkoluotsina toiminut Aila Flöjt.

”Netti on palvelupiste, kohtaamispaikka ja ovi suureen maailmaan myös tosiaikuiselle”, toteaa projektissa kouluttajana toiminut Nettimuori Marjatta Laine.

”On välttämätöntä kertoa netin mahdollisuuksista ikääntyville ja sen ohessa opastaa netin turvalliseen käyttöön.”

Moni projektissa mukana ollut toteaakin, että netin ja sosiaalisen median kautta on auennut ovi täysin uuteen maailmaan. Kun on opittu, on innostuttu lisää.

Netin merkitys korostuu harvaan asutuilla seuduilla

Harvaan asutuilla seuduilla tietoverkko ja netin käytön mahdollisuus vähentää pitkien etäisyyksien ongelmaa. Se tuo palvelut ja toiset ihmiset lähemmäksi.

”Tarvitsemme turvaverkon, ja se on mahdollista rakentaa tietoverkon avulla”, toteaa Kainuun maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Marjatta Pikkarainen.

”Ilomantsiin rakennetaan parhaillaan koko kunnan kattavaa laajakaistaverkkoa. On erittäin tärkeää järjestää tietoyhteiskunnan peruskursseja myös senioreille”, toteaa projektissa mukana olleen Ilomantsin kansalaisopiston rehtori Saara Immonen.

Jotta ikääntyvät saadaan mukaan tietoyhteiskuntaan, tarvitaan myös yhteisöllisyyttä.

”Tarvitsemme kyläyhteisöjä ja ikäihmisten läheisiä, jotta saamme tekniikan pelaamaan ja ikääntyvät palveluja käyttämään”, täydentää Pikkarainen.

Netti ohoi! -projekti aloitettiin vuonna 2011 ja se päättyy tänä keväänä. Projekti on toteutettu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Hämeen, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Oulun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Satakunnan alueilla. Projekti on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

Ehkä sinua kiinnostaa...