tablet _troubles_tutkimus

Kuuma tai kylmä rikkoo tabletin useimmin

Tabletin rikkoutumisen yleisin syy ei yllättäen olekaan putoaminen, tai edes kastuminen. Tuoreen tutkimuksen mukaan yleisin vikaantumisen syy on äärimmäinen lämpötila, siis liian kuuma tai kylmä. Tyypillisesti tabletti on jätetty autoon.

keskiviikko 12. helmikuuta 2014

Toiseksi yleisin vikaantumisen syy on laitteen putoaminen kädestä tai pöydältä, ja kolmanneksi eniten tabletit rikkoutuvat nesteiden, kuten kahvin, teen tai virvoitusjuomien läikkyessä laitteen päälle.

Yleisin vikaantumisen syy olivat äärimmäiset lämpötilat. 29 prosenttia tableteista oli jätetty liian kuumaan ja 11 prosenttia kylmään paikkaan, kuten autoon yön ajaksi. Lämpötilavaurioiden jälkeen yleisin syy oli putoaminen kädestä tai pöydältä (21 %).

Seuraavina tulivat nesteiden, kuten kahvin, teen ja virvoitusjuomien läikkyminen tabletille (17 %) ja jopa uppoaminen veteen – uima-allas, meri, joki, pesuallas, kylpyamme, lätäkkö (11 %). Useampi kuin yksi kymmenestä (11 %) ilmoitti kulkuneuvon ajaneen tabletin yli.

Tiedot ilmenevät Britanniassa yrityksissä tehdystä tutkimuksesta, jossa haastateltiin 500 tablettia käyttävää työntekijää.

Tutkimuksen mukaan tablettien rikkoutuminen on tullut kalliiksi yrityksille. Kahden viime vuoden aikana 47 prosentilla käyttäjistä tabletti on rikkoutunut. Näillä käyttäjillä on ollut samassa ajassa keskimäärin kolme vikatapausta, ja keskimääräinen korjausaika on ollut kaksi viikkoa.

Tablettien korjausajat ovat yleensä melko pitkiä. Keskimääräinen korjausaika oli tutkimukseen vastanneilla kaksi viikkoa, mutta 24 prosentilla korjaus oli kestänyt yli kuukauden.

Useimpien työntekijöiden mielestä tabletti rikkoontuu helposti. Haastatelluista 68 prosenttia piti tablettia herkempänä vaurioille kuin aiemmin käyttämiään laitteita, kuten pöytätietokonetta, sylimikroa tai älypuhelinta.

Monista ongelmista huolimatta tabletin käyttö kuitenkin tehostaa työtä. Tablettia työssään käyttävistä 43 prosenttia katsoi laitteen parantavan heidän työtehoaan toimiston ulkopuolella. Tablettia käytettiin yleisimmin työhön matkoilla (73 %). Normaalin työajan ulkopuolella tehtävään työhön laitetta käytti 64 prosenttia ja 49 prosenttia käytti laitetta lomallaan. Vastaajista 53 prosenttia sanoi käyttävänsä laitetta ulkona.

Tutkimuksen teki tutkimusyhtiö Dynamic Markets Ltd Panasonicin toimeksiannosta. Panasonic valmistaa veden- ja iskunkestäviä tabletteja.

Ehkä sinua kiinnostaa...